Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

NOWA PRAŻYNKA CORAZ BLIŻEJ

W dniu wczorajszym dokonano ostatecznego wyboru oferty na Rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania poddasza na cele biurowe w budynku handlowo-usługowym wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Blachowni. Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez firmę BAUTERM Jędrzejewski, Bugajczyk, Nowaczek spółka cywilna, na kwotę 2,715,810,33 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót określono na listopad 2018 roku.

Przypominamy, że 95 % kosztów wykonania prac rewitalizacyjnych, w części przeznaczonej do użytku publicznego, zostanie pokrytych ze środków UE.


Data publikacji: 14-02-2018