Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Uwaga! Od 1 lipca zmiany w kursowaniu autobusów MPK w Częstochowie

Z archiwum MPK Częstochowa

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że od 1 lipca zostaną - na stałe - wprowadzone zmiany na liniach 12, 15, 16, 23, 27, 33, 34 i 95.

Planowane modyfikacje mają zoptymalizować siatkę połączeń zgodnie z oczekiwaniami pasażerek i pasażerów. Istotną zmianą będzie wzmocnienie obsługi i wydłużenie tras linii 15 i 27. Przejmą one obsługę innych linii, których trasy pokrywały się na wielu odcinkach. Pozwoli to uniknąć efektu dublowania się połączeń i umożliwi zwiększenie częstotliwości kursowania połączonych linii z jednoczesnym wydłużeniem ich tras.

Linia nr 12: będzie nadal kursować na trasie Gnaszyn Dworzec PKP – Stary Raków, ale w dni robocze szkolne w godzinach szczytu zostanie wprowadzona częstotliwość kursów co 20 minut (zamiast co 30 minut).

Trasa linii zostanie przywrócona do pętli Raków Dworzec PKP niezwłocznie po jej udostępnieniu dla autobusów komunikacji miejskiej.

Linia nr 15: zostanie wprowadzona zmiana trasy, polegająca na jej połączeniu z linią nr 16. Od Kukuczki do Domów Studenckich będzie kursować tak, jak do tej pory, następnie w obu kierunkach przez ul. Dekabrystów, Szajnowicza-Iwanowa, Popiełuszki, Pułaskiego, Sobieskiego, al. Wolności do Ronda Mickiewicza i dalej stałą trasą do pętli Korkowa.

Ponadto w dni robocze szkolne i wakacyjne autobusy będą kursować w godzinach szczytu co 20 minut. Zmianie ulegnie także rozkład jazdy w soboty i niedziele.

Linia nr 16: linia ulega likwidacji, a jej trasę przejmie wzmocniona linia nr 15.

Linia nr 23: zostanie wznowiona obsługa pasażerów na pętli przy ul. Rejtana. Autobusy przestaną kursować objazdem ulicami Dębową, Reja i Żeromskiego. Godziny kursów nie ulegają zmianie.
Linia nr 27: zostanie połączona z linią nr 34 w jedną całość poprzez wydłużenie jej trasy. Od pętli KSSE KUSIĘCKA do Placu Pamięci Narodowej będzie kursować bez zmian, a następnie ulicami: Sobieskiego, Pułaskiego, Popiełuszki, al. Jana Pawła II, ul. św. Rocha, Wręczycką, Białostocką, Wielkoborską i Tatrzańską do pętli GNASZYN DOSPEL.

Linia nr 33: na wniosek pasażerów i w uzgodnieniu z UG w Konopiskach, nastąpi niewielka korekta godzin kursów w porze popołudniowej w dni robocze wakacyjne.

Linia nr 34: linia ulegnie likwidacji, a jej zadania przejmie wzmocniona i wydłużona linia nr 27.

Linia nr 95: zostanie uruchomiona jako połączenie zastępcze na trasie Wyczerpy osiedle – Rząsawska – Makuszyńskiego – św. Brata Alberta, w zamian za skierowaną objazdem linię nr 25.

Uwaga! Linia nr 95 będzie kursować codziennie OPRÓCZ NIEDZIEL I ŚWIĄT.

Schematy tras są dostępne na stronie www.mzd.czest.pl.

Zmiana rozkładów jazdy autobusów MPK w Częstochowie

Z archiwum MPK Częstochowa