herb Blachowni

INFORMACJE DO WNIOSKU ZP-W04
INFORMACJE DO WNIOSKU
o uzgodnienie linii ogrodzenia nieruchomości.


Wymagane dokumenty i miejsce ich składania:

 
   Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu lub jego przebudowę (ZP-W04),
a także: a) kserokopie 2 egzemplarzy aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej (mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną) z zaznaczoną linią ogrodzenia, b) kserokopie mapy ewidencji gruntu (w przypadku braku mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną). Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta ul. Sienkiewicz 22 pokój nr 1 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz.: 7:00 - 15:00, środa 7:00 - 18:00).


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni. Uzgodnienie na mapie zasadniczej Wnioskodawcy.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Jeśli jej nie wybierze zaświadczenie zostanie wysłane pocztą.


Opłaty:

   Nie pobiera się. 
 


Sposób odwołania:

 
   W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia
   odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie ul. Aleja Niepodległości 20,
   za pośrednictwem Burmistrza Blachowni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy.
 


Podstawa prawna:

 
   Brak. 
 


Miejsce załatwienia sprawy:

 
   Urząd Miejski w Blachowni - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 
   pokój nr 17 
   tel./fax. 34/327 04 61 wew. 106 
   e-mail: zp@blachownia.pl           
 


Pliki do pobrania:

Plik w formacie RTF Wniosek ZP-W04 w formacie ODT (do edycji)
Plik w formacie PDF Wniosek ZP-W04 w formacie PDF (do odczytu)
Plik w formacie PDF Powyższa informacja do wniosku ZP-W04
Program Acrobat Reader
Program Openoffice.org